Tel.: 311 684 298 jesy@jesy.cz

Regu ADi-E

Mikroprocesorový regulátor pro vzduchotechnické jednotky s elektrickým ohřevem a chlazením

Obecné vlastnosti

 • Řídicí i silová část v jednom rozvaděči – pouze se přivede hlavní přívod a připojí jednotlivé komponenty vzduchotechnické jednotky.
 • Nový regulační algoritmus.
 • Plynulá ekvitermní regulace teploty přiváděného vzduchu v závislosti na teplotě ve větraném prostoru nebo konstantní teplota přiváděného vzduchu.
 • Regulovaná teplota 5 – 35 °C.
 • Automatická volba mezi topením a chlazením.
 • Nastavitelné hraniční teploty přiváděného vzduchu.
 • Přehledné zobrazení všech údajů a nastavení parametrů a časového programu na textovém displeji v češtině.
 • Intuitivní ovládání pomocí jednotlačítkových voleb a systému menu.
 • Ošetření a přehledná signalizace poruchových stavů (přehřátí elektrického výměníku, stav protipožárních klapek, přetížení ventilátorů, zanesení filtrů apod.), paměť událostí na 250 záznamů.
 • Rozšiřující sofwarové moduly: řízení rekuperátoru, dvoustupňové chlazení, řízení tepelných čerpadel a další.
 • Standardní výkonová řada topení 6 – 96 kW.
Kategorie:

Regulace topení

 • Polovodičové spínání elektrického výměníku – sníží rušení do elektrické sítě, je bezhlučné, má spolehlivý provoz bez nároků na údržbu, umožňuje pulsní řízení.
 • Rozdělení elektrického výměníku až do 4 sekcí odstraní proudové rázy vznikající při spínání velkého výkonu najednou, poskytuje stabilnější výstupní teplotu.
 • Plynulé pulsní řízení výkonu elektrického výměníku. Výkon každé sekce elektrického výměníku je možné pulsně řídit v 16 úrovních. Sekce mohou mít různé výkony.
 • Možnost spínání výkonu elektrického výměníku stykači až ve 4 sekcích.
 • Možnost kombinace 1 pulsní sekce a ostatních spínaných kvůli zmenšení nákladů na ohřívač při zachování plynulosti řízení výkonu.

Regulace chlazení

 • Řízení chladicí jednotky s přímým výparníkem – regulátor spíná chladicí kompresor se zachováním nejvýše 10-ti sepnutí za hodinu.
 • Regulace vodního chlazení – ovládání čerpadla chladicí kapaliny a regulace směšovacího ventilu s tříbodovým řízením.
 • Nastavitelný maximální rozdíl venkovní teploty oproti teplotě v místnosti při chlazení (letní závěs).
 • Nastavitelná šířka pásma mezi topením a chlazením (2 teploty).

Příslušenství, další informace

 • Dálkové ovládání: ovladač řady RC–xxx, připojuje 4-vodičově nebo vypínač vypnuto/zapnuto.
 • Možnost připojení k nadřazenému systému (PC) nebo vizualizace pomocí internetového prohlížeče.
 • Silový modul pro kondenzační jednotku.
 • Triakový spínač JTR-18 a JTR-24 pro elektrické výměníky bez triakového řízení.

Odebírat newsletter:

6 + 9 =